Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS ALEMÁN 1 4366 08:00 - 13:00 / I - 6 PENDIENTE DE ASIGNAR PROFESOR
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Francés 1 4378 08:00 - 13:00 / I - 11 PENDIENTE DE ASIGNAR PROFESOR
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 1 4371 08:00 - 13:00 / I - 1 SáNCHEZ RUíZ LOURDES DANIELA
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 2 4372 08:00 - 13:00 / I - 2 QUIROZ VARELA CONCEPCIóN
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 3 4373 08:00 - 13:00 / I - I 3 MONCADA DOMíNGUEZ IVONNE ROSALíA
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 4 4367 08:00 - 13:00 / I - 4 GARCíA MOSQUEDA MA. MARGARITA
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 5 4379 08:00 - 13:00 / I - 12 RODRIGUEZ SANDOVAL JOSé ANTONIO
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 5 4370 08:00 - 13:00 / I - 6 ALVAREZ ALONSO NOEMí
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 6 4374 08:00 - 13:00 / I - 7 JIMENEZ ALBA IRMA
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 7 4375 08:00 - 13:00 / I - 8 PENDIENTE DE ASIGNAR PROFESOR
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 8 4376 08:00 - 13:00 / I - 9 PENDIENTE DE ASIGNAR PROFESOR
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Level 9 4377 08:00 - 13:00 / I - 10 PENDIENTE DE ASIGNAR PROFESOR
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
Modalidad Nivel Clave Horario / Salón Profesor
INVIERNO INTENSIVO LUN-VIE 5HRS Speaking Time 4 4364 08:00 - 13:00 / I - 5 ARANA LARA ROSA ELENA